Hán Việt :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn thảo luận về các đề tài của chữ Hán Việt. 
Goto Thread: PreviousNext
Goto: Forum ListMessage ListNew TopicSearch
Current Page: 1 of 22
hoc chu han-viet 6
Posted by: sieng (---.dip0.t-ipconnect.de)
Date: July 12, 2007 12:40PM
Topic hoc chu han viet 5 da day, xin tiep tuc noi day, moi quy bac tham gia:


Bộ: mộc ()
 nghiệp

theo tc:

[Pinyin: yè, zhū] [Giản thể: ]

Nghiệp. Ngày xưa cắt miếng gỗ ra từng khớp để ghi các việc hàng ngày, xong một việc bỏ một khớp, xong cả thì bỏ cả đi, gọi là tu nghiệp 修業. Nay đi học ở tràng gọi là tu nghiệp, học hết lớp gọi là tất nghiệp 畢業  đều là nói nghĩa ấy cả, nói rộng ra thì phàm việc gì cũng đều gọi là nghiệp cả. Như học nghiệp 學業, chức nghiệp 職業, v.v.. Của cải ruộng nương cũng gọi là nghiệp. Như gia nghiệp 家業  nghiệp nhà, biệt nghiệp 別業  cơ nghiệp riêng, v.v.
Làm việc, nghề nghiệp. Như nghiệp nho 業儒  làm nghề học, nghiệp nông 業農  làm ruộng, v.v.
Sư đã già rồi. Như nghiệp dĩ như thử 業已如此  nghiệp đã như thế rồi.
Sợ hãi. Như căng căng nghiệp nghiệp 兢兢業業  đau đáu sợ hãi.
Cái nhân. Như nghiệp chướng 業障  nhân ác làm chướng ngại. Có ba nghiệp khẩu nghiệp 口業  nhân ác bởi miệng làm ra, thân nghiệp 身業  nhân ác bởi thân làm ra, ý nghiệp 意業  nhân ác bởi ý làm ra, ba món miệng, thân, ý gọi là tam nghiệp 三業. Túc nghiệp 宿業  ác nghiệp kiếp trước đã làm kiếp này phải chịu khổ gọi là túc nghiệp, v.v. Làm thiện cũng gọi là thiện nghiệp 善業.
Công nghiệp. Như đế nghiệp 帝業  công nghiệp vua.
Dị dạng của chữ 业.

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: thapthap (---)
Date: July 12, 2007 07:43PM
Bác Siêng này làm biếng quá, không đúng với tên bác gì cả, học Hán Việt 5 xong, chờ muốn hụt hơi mới thấy Hán Việt 6..... làm tôi dốt lại nữa rồi.
Chúc bác luôn đầy đủ sức khoẻ để hoàn thành sớm Hán Việt 6 nhé.
thapthap

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: kt (58.187.80.---)
Date: July 12, 2007 09:05PM
Góp thêm một ý:
"... Công nghiệp. Như đế nghiệp 帝業 công nghiệp vua..."
Chữ công này có bộ lực, phân biệt với chữ công trong công nghiệp (từ hiện đại, phân biệt với nông nghiệp), không có bộ lực.

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: 石 生 (---.dip.t-dialin.net)
Date: July 13, 2007 02:44AM
Xin hỏi nốt ý kiến của bạn Siêng về chữ trong 何滿子, tại sao Siêng dịch âm chữ này là "tí", chứ không phải "tử"?

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: sieng (---.dip0.t-ipconnect.de)
Date: July 13, 2007 12:23PM
Chu Dieu:

Bộ: ngôn ()
調  điều, điệu
[Pinyin: diào] [Giản thể: ]
Điều hòa. Như điều quân 調勻  hòa đều nhau.
Thu xếp cho việc nó xong xuôi cũng gọi là điều. Như điều đình 調停.
Cười cợt. Như điều hí 調戲  đùa bỡn, điều tiếu 調笑  cười cợt, v.v.
Một âm là điệu. Sai phái đi. Như điệu binh 調兵  phái lính đi.
Đổi ngôi thứ đi cũng gọi là điệu. Như điệu nhậm 調任  đổi quan đi chỗ khác.
Lường tính. Như điệu tra 調查  tra xét tính toán lại xem.
Thuế hộ, một thứ thuế nhà Đường, tức là lối đánh thuế lấy hàng tơ hàng vải đời xưa vậy. (Trong ba nghĩa này ta quen dùng là chữ điều cả).
Điệu đàn, điệu hát. Nguyễn Du 阮攸  : Kỳ trung tự hữu thanh thương điệu, Bất thị sầu nhân bất hứa tri 其中自有清商調不是愁人不許知  (Thương Ngô Trúc Chi ca 蒼梧竹枝歌) Trong tiếng kêu có điệu thanh thương, Không phải người buồn thì không biết được.
Điệu có ý nghĩa là khi với vận ăn nhau mà nên dịp (nhịp) hay. Cho nên tài cán của người cũng gọi là tài điệu 才調. Lý Thương Ẩn 李商隱  : Giả Sinh tài điệu cánh vô luân 賈生才調更無倫  (Giả Sinh 賈生) Giả Sinh (tức Giả Nghị) có tài năng không ai bằng.

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: sieng (---.dip0.t-ipconnect.de)
Date: July 13, 2007 12:23PM
tich tc

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: khuc than (---.fbx.proxad.net)
Date: July 13, 2007 12:41PM
Bác Siêng mô rùi?

Về có khỏe không?

Đi mô mà lâu rựa? Trung Quộc, Yuenan,... chừ cọ ỵ định đi nựa không?...

Sau mấy bữa thoại cựu thoại tân, tân cựu giao duyên về rùi có lấy lại hứng chí mà viết tiếp không? Hán Việt của Bác đã khởi sắc lại rùi đó!

Kim hữu chuyết thi nhứt thủ ký Cần quân
Du du kỷ nguyệt bất kiến quân
Lãng tử du lai khiếu hợp quần
Hạ đáo xuân qua hà hữu hứng
Tửu bôi, thi phú, cưỡng vãn xuân
...

Mến

Khúc Thần

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: sieng (---.dip0.t-ipconnect.de)
Date: July 14, 2007 03:25PM
Cu Khuc Than ui,

Cu viet ra chu Han cho em voi! Chi doc han-viet thi chua hieu het y Cu.

Xin ba´i

Kinh

Sieng
--
Kim hữu chuyết thi nhứt thủ ký Cần quân
Du du kỷ nguyệt bất kiến quân
Lãng tử du lai khiếu hợp quần
Hạ đáo xuân qua hà hữu hứng
Tửu bôi, thi phú, cưỡng vãn xuân
...

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: khuc than (---.fbx.proxad.net)
Date: July 14, 2007 09:59PM
Bác Siêng ơi,

Cụ kỵ gì khg biết nữa... Hôm nọ "tẩu cơ" nên khg gõ kịp mấy chữ Hán đó. Bài đó viết như vầy:

今 有 拙 詩 一 首 寄 勤 君
攸 攸 幾 月 不 見 君
浪 子 遊 來 呌 合 羣
夏 到 春 過 何 有 興
酒 盃 詩 賦 強 挽 春

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: Thạch sinh (---.dip.t-dialin.net)
Date: July 15, 2007 02:28PM
好 像 這 首 詩 不 遵 守 平 仄 之 律

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: sieng (---.dip0.t-ipconnect.de)
Date: July 16, 2007 01:17PM
thu tim hieu cac chu Han trong cau tho cua ban Khuc-Than:


今 有 拙 詩 一 首 寄 勤 君
Kim hữu chuyết thi nhứt thủ ký Cần quân
Hom nay co bai tho vung goi ban Sieng,

Vai chu trong cau:

Bộ: thủ ()
 chuyết
[Pinyin: zhuō, zhuó]
Vụng về.
Lời nói tự nhún mình. Như chuyết tác 拙作  bài làm của kẻ vụng về này.

--
Bộ: miên ()
 kí
[Pinyin: jì]
Gửi. Như kí tín 寄信  gửi tín. Cao Bá Quát 高伯适  : Hạo ca kí vân thủy 浩歌寄雲水  (Quá Dục Thúy sơn 過浴翠山) Hát vang gửi mây nước.

--

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: sieng (---.dip0.t-ipconnect.de)
Date: July 16, 2007 02:10PM
Quote:
Thạch sinh
好 像 這 首 詩 不 遵 守 平 仄 之 律

The thi mong bac Thach thu ra tay sua cho hop van dieu bai tho ay, duoc khong?

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: 石 生 - Thạch sinh (---.dip.t-dialin.net)
Date: July 16, 2007 09:32PM
Xin phép đổi và thay một số chữ như sau:
攸 攸 幾 月 不 逢 君
浪 子 遊 來 呌 合 羣
春 去 夏 回 何 有 興
酒 盃 詩 賦 強 還 春

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: 石 生 - Thạch sinh (---.dip.t-dialin.net)
Date: July 16, 2007 09:49PM
還 有 一 件 小 事 就 是 兩 春 之 詞 在 同 一 首 詩 孔 怕 不 便

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: 石 生 - Thạch sinh (---.dip.t-dialin.net)
Date: July 16, 2007 10:02PM
但 是 把 它 改 换 又 怕 弄 壊 作 者 之 春 意 而 敗 其 興 也

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: 石 生 - Thạch sinh (---.dip.t-dialin.net)
Date: July 17, 2007 11:47AM
... 而 敗 其 作 詩 之 興 也

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: khuc than (---.fbx.proxad.net)
Date: July 18, 2007 07:10AM
Bác Thạch Sanh kính,

Xin cám ơn Bác đã góp ý kiến. Như hôm nọ có nói, tui chỉ hứng lên là làm ngay rồi đính lên mạng, khg kịp đọc lại cho kỹ.

Mấy hôm nay tui ở nước ngoài khg khg đọc thơ Bác được và nhứt là xem lại cái sai của mình.

Tui vội biên thơ này để hồi âm. Nhưng cũng vẫn chưa co dịp kiểm tra lại. Tui sẽ cố gắng xem lại niêm coi tại sao mình lại đọc trôi khi làm bài thơ này.

Kính

khúc thần

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: 石 生 - Thạch sinh (---.dip.t-dialin.net)
Date: July 18, 2007 05:33PM
"Cái sai" của anh là ở chỗ ba chữ: "kiến, (đáo) quá, vãn" có thanh trắc, mà tôi mạn phép thay bằng: phùng, (khứ) hồi, hoàn.

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: khuc than (---.fbx.proxad.net)
Date: July 19, 2007 11:36AM
Bác Thạch Sanh kính,

Xin cám ơn Bác đã góp ý kiến. Nay coi lại thì thấy theo niêm luật của thơ Đường thì bài thơ đó không chuẩn. Nhưng tui từ lâu lắm rồi, ít chú ý tới niêm của Đường luật. Thú thiệt là khi đến với thơ luật, tui sớm thấy nó tuy hay, nhưng lại trói người viết cũng như người đọc vào một nhiệp điệu cố định. Nhiệp điệu này sẽ hằng sâu vào tiềm thức của con người.

Tui khg tin là khg có một nhiệp điệu khác nên hễ thấy nhiệp điệu của các câu khg đến nỗi khó nghe thi giữ lại, cho nên thường bị bác Nguyễn Tài Cẩn và bác Phan Danh (hai người rất giỏi Hán và thơ mà tui được dịp quen biết) chê là một số bài thơ của tui là "thất niêm".

Song cảm giác bị ức chế này của tui xem ra cũng khg phải là mới vì đó có lẽ cũng là lý do để người ta tạo ra một thể loại vận văn mới là "từ " (phổ biết từ Tống đến Thanh). Có lẽ khg phải ngẫu nhiên mà từ còn được gọi là "thi dư 詩 餘", tức cái còn thừa lại của thơ.

Tuy là cảm hứng và nhịp điệu của mình, nhưng những gì tui nói trên đây cũng có vẻ hơi nguỵ biện và cãi cối cãi chày để che lấp đi cái thất niêm của bài thơ trên nếu ta đứng trên bình diện thơ luật Đường.

Vậy tui xin dùng lại một phần phủ chính của Bác Thạch Sanh và xin dùng thêm một vài từ khác nhé để nói được "niêm" hơn một chút:

攸 攸 幾 月 不 逢 君
浪 子 遊 來 呌 合 羣
春 去 夏 回 無 一 興
酒 盃 詩 賦 強 持 春

Du du kỷ nguyệt bất phùng quân
Lãng tử du lai khiếu hợp quần
Xuân khứ hạ hồi vô nhứt hứng
Tửu bôi thi phú cưỡng trì xuân

Đằng đẵng mấy tháng trời không gặp Bác
Lãng tử đi chu du về, kêu gọi hợp quần
Xuân qua, hè trở lại, không có mảy may một tí hứng thú nào
Chén rượu, làm thơ, gượng giữ lại mùa xuân

Bác coi thử và có ý kiến gì xin cho tui biết nhé.

Còn dùng lại hai lần chữ "xuân" thì đó là cố tình đó...

Kính

Khúc Thần

Re: hoc chu han-viet 6
Posted by: 石 生 - Thạch sinh (---.dip.t-dialin.net)
Date: July 19, 2007 12:12PM
幸 好 你 還 有 作 詩 之 興 而 我 旳 批 評 不 把 它 掃 掉.

Current Page: 1 of 22


Your Name: 
Your Email: 
Subject: 
Việt mode:     Off   Telex   VNI   VIQR   Combination
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity