Hán Việt :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn thảo luận về các đề tài của chữ Hán Việt. 
Goto: Forum ListNew TopicSearch
Current Page: 1 of 27
Subject Posts  Started By  Last Post 
  Nhờ đọc văn sớ chữ thảo    Goto Page: 12 27  fanzung  03/04/2015 07:46AM 
Last Post by hohn
  Nhờ đọc chữ Hán    Goto Page: 1234 77  ĐHT  03/04/2015 06:59AM 
Last Post by hậu sinh
  Nhờ giải nghĩa câu đối    Goto Page: 1 ... 789  169    03/04/2015 01:01AM 
Last Post by TĐ
  Xin các bác giúp chữ Vân nhưng hậu sinh  03/03/2015 08:58AM 
Last Post by hậu sinh
  Dịch liễng gỗ 11  Mai Tấn Hiển  03/03/2015 01:28AM 
Last Post by Mai Tấn Hiển
  Nhờ dịch chữ Hán Tiền Thiên Hùng  03/02/2015 06:12AM 
Last Post by Tiền Thiên Hùng
  Nhờ các ông , các chú các bác dịch nghĩa giúp cháu ! 10  daohung  03/02/2015 05:57AM 
Last Post by Tiền Thiên Hùng
  Từ điển Hán-Việt, Việt-Hán trên Android 16  fanzung  03/02/2015 02:57AM 
Last Post by Vũ Đức Hiệp
  nhờ giải nghĩa câu đối 20  giang  03/01/2015 11:32PM 
Last Post by giang
  Dịch câu đối Mai Tấn Hiển  03/01/2015 06:31PM 
Last Post by Mai Tấn Hiển
  Nhờ Các Bác Giải Nghĩa Chữ Trên Bức Hoành Phi Khang  03/01/2015 04:04PM 
Last Post by Nguyễn Cung Thông
  Thư giãn một chút với Hán Nôm ĐHT  03/01/2015 04:15AM 
Last Post by ĐHT
  nhờ các bác giải nghĩa giúp. Nguyễn Minh Chi  03/01/2015 04:00AM 
Last Post by Minh Văn
  Hỏi chữ Hán    Goto Page: 12 38  Đỗ Hữu Trác  03/01/2015 01:05AM 
Last Post by ĐHT
  Kính nhờ các bác đọc giúp mấy chữ hoctro  03/01/2015 12:38AM 
Last Post by Trần Ngọc Đông
  Giải thích dùm nghĩa của câu đối! nguyễn thanh tuấn  02/28/2015 06:35AM 
Last Post by diệu ngọc
  Nhờ mọi người giải giúp cháu câu thơ ạ Nguyễn Minh Chi  02/28/2015 02:03AM 
Last Post by Nguyễn Minh Chi
  Chúc tết năm Ất Mùi (2015) - Tản mạn về năm Mùi Nguyễn Cung Thông  02/24/2015 09:26PM 
Last Post by Nguyễn Cung Thông
  Dịch Thuần Việt sang Hán Việt 16  Tuấn Tú  02/24/2015 05:10PM 
Last Post by Tâm
  Hỏi fonts chữ Hán ĐHT  02/23/2015 11:30PM 
Last Post by ĐHT
  Người xưa chơi chữ ĐHT  02/23/2015 06:40AM 
Last Post by Thái
  anh ách trong hán việt Alexchau  02/22/2015 06:49PM 
Last Post by Alexchau
  tên Tiếng Hán 12  minhtricorn  02/22/2015 06:45PM 
Last Post by Alexchau
  nhờ đọc các chữ thảo litman  02/21/2015 12:38AM 
Last Post by litman
  Chúc tết Ất Mùi fanzung  02/20/2015 05:20AM 
Last Post by ĐHT
  giải nghĩa câu đối hán việt    Goto Page: 12 27  nguyên  02/20/2015 01:33AM 
Last Post by nguyễn thị vân
  Giải nghĩa chữ 13  Hoangle  02/18/2015 11:38PM 
Last Post by nhathan
  Nhờ các bác dịch giúp em mấy chữ này với 14  Meijin  02/15/2015 06:30AM 
Last Post by Meijin
  Xin mọi người dịch giúp câu đối Vũ Trung Thắng  02/14/2015 04:59AM 
Last Post by Vũ Trung Thắng
  Đọc Chữ Hán    Goto Page: 1 ... 8910  194  huongho & nguyen tien dung  02/13/2015 06:59PM 
Last Post by huongho
Current Page: 1 of 27
Options:
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity