Hán Việt :  Diễn Đàn Viện Việt Học
Diễn đàn thảo luận về các đề tài của chữ Hán Việt. 
Goto: Forum ListNew TopicSearch
Current Page: 1 of 23
Subject Posts  Started By  Last Post 
  Xin dịch giúp sang chữ Hán    Goto Page: 123 41  Đạt  04/23/2014 07:46PM 
Last Post by Trần Tiến Công
  Nhờ dịch chữ trên nóc nhà cổ 13  mr.viet  04/23/2014 05:09PM 
Last Post by Nguyễn sỹ Hùng
  xin các bác dịch nghĩa dùm the trung  04/21/2014 04:35PM 
Last Post by Thái
  nhờ các bác dịch dùm cặp đối the trung  04/21/2014 09:44AM 
Last Post by Thái
  tên Tiếng Hán minhtricorn  04/21/2014 04:04AM 
Last Post by Nguyễn Thanh Thúy Ca
  道花南 la gi? có phải là nam hoa kinh không? the trung  04/20/2014 08:41AM 
Last Post by the trung
  Chữ triện    Goto Page: 12 28  Marcophily  04/20/2014 08:27AM 
Last Post by Lương Đức Mến
  xin dịch nghĩa giùm    Goto Page: 123 51  tôn thất thọ  04/19/2014 10:21AM 
Last Post by Nguyễn Hảo
  Cốc Trà Và Bài Thơ Chữ Hán (!) Hiếu  04/18/2014 08:02PM 
Last Post by Hoàng Văn Long
  Nhờ các bác dịch giúp em mấy chữ này với Meijin  04/17/2014 06:32PM 
Last Post by Meijin
  dich cau doi the trung  04/17/2014 06:28AM 
Last Post by the trung
  dich cau doi the trung  04/14/2014 07:40AM 
Last Post by the trung
  Hán Học Tân Phương, Hán Văn Giải Tự - Tạ Quang Phát??? Nguyên Thông  04/13/2014 11:29AM 
Last Post by Nguyên Thông
  [Hỏi] Về việc đảo thứ tự chữ trong từ ! Thanh Long  04/12/2014 01:50AM 
Last Post by Phan Đức
  Nhờ dịch mấy chứ trên bức tranh tô lại ạ grinning smiley Thanh Phạm  04/10/2014 07:10AM 
Last Post by Thanh Phạm
  Về 1 câu của Trần Đình Trác trong “Bạch vũ trai từ thoại” Trúc Phong  04/06/2014 10:52AM 
Last Post by h
  Câu đối cổ    Goto Page: 12 37  Minh Xuân  04/04/2014 05:59PM 
Last Post by Thái
  Ngu phap cua Han Viet Nomad  04/04/2014 05:02AM 
Last Post by banglangtim216
  Câu đối chữ Nho cần dịch    Goto Page: 12 22  Phạm Đức Thành  04/03/2014 11:37PM 
Last Post by pham cong trinh
  Xin dịch giúp bản Hán văn ngắn 17  Nguyen Quoc San  03/29/2014 07:19PM 
Last Post by Thinh
  chữ giả (者)    Goto Page: 12 25  trò Siêng  03/29/2014 12:41PM 
Last Post by kt
  Giải nghĩa chữ 15  Hoangle  03/28/2014 11:54PM 
Last Post by Nguyễn Huỳnh Minh Quý
  Khang Hi từ điển    Goto Page: 12 21  TTDu  03/26/2014 08:00PM 
Last Post by Vo Minh Huy
  Nhờ mọi người diễn giải giúp ý nghĩa câu đối ở miếu cổ Bao Khoa  03/25/2014 05:13AM 
Last Post by Bao Khoa
  Từ điển Hán-Việt, Việt-Hán trên Android 12  fanzung  03/23/2014 07:23PM 
Last Post by bacphuong
  Xin hỏi vị cao minh loidang  03/22/2014 05:45PM 
Last Post by loidang
  Xin được giúp đỡ về bộ KHOÁ HƯ LỤC !    Goto Page: 12 39  Thích Thanh Hiếu  03/22/2014 08:45AM 
Last Post by fanzung
  Câu đối Hán-Việt thiếu chữ 18  Phạm Đức Thành  03/21/2014 09:19AM 
Last Post by vũ tuấn
  Niên hiệu các triều đại Việt Nam 12  Nguyễn Tiến  03/21/2014 01:55AM 
Last Post by doanhthu
  Nhờ đọc 2 văn bản cổ chữ hán. Đức Hiền  03/15/2014 04:22AM 
Last Post by Trần Ngọc Đông
Current Page: 1 of 23
Options:
Powered by phpWebSite ©.       Theme design © Sharondippity