Welcome to VVH Welcome to VVH
Với nhu cầu học tập và bảo tồn di sản Hán Nôm, Viện Việt Học và các thân hữu đã cùng nhau thực hiện được một số nhu liệu hữu ích.   Chúng tôi xin cung cấp các nhu liệu này miễn phí tới cho các bạn.   Nếu bạn có nhu cầu lưu trữ các nhu liệu này tại trang nhà của bạn, xin vui lòng chú thích xuất xứ của các nhu liệu từ trang nhà này.   Mọi ý kiến đóng góp, xin vào mục Diễn Đàn Việt Học, hay email về hannom@vanlangsj.org.
Nhu Liệu miễn phí
Trang Chủ

Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn
      • Cách sử dụng - FAQs
      • Bản Java Applet (web)
      • Thư mục
      • Tài liệu tham khảo
      • Ban Biên Tập

Bàn gõ Hán Nôm (HanNomIME)
      • Cách sử dụng - FAQs
      • Download

Tự Điển Hán Việt Thiều Chửu
      • Cách sử dụng
      • Bản web
      • Bản Java Applet (web)
      • Bản Java Offline
      • Bản Pocket PC
      • Bản Palm

Hán Việt Flash Card
      • Bản Java Applet (web)
      • Bản Java Offline

Gia phả
Tự Điển Hán Việt Thiều Chửu - Bản Pocket PC
Tác giả:   Thiều Chửu - Nguyễn Hữu Kha (1902 - 1954)
Biên tập:  Đặng Thế Kiệt, Lê Văn Đặng, Nguyễn Hữu Vinh
Kỹ thuật:  Nguyễn Doãn Vượng
Nếu bạn muốn chạy nhu liệu Tự Điển Hán Việt Thiều Chửu trên máy Pocket PC PDA của bạn, bạn cần làm những bước sau đây:
 1. Xác định loại processor của máy PDA.
  Bạn có thể đọc manual hay vào web để tìm các tin tức này.

 2. Tùy vào processor của máy PDA, xin nhấn một trong những link sau đây để lấy installation về (khoảng 1.8 Meg) , kế đó unzip ra thành 2 CAB files (SuperWaba Runtime & Tự Điển). Chuyển 2 files này sang PDA, và kế đó lần lượt double-click vào từng CAB file đó trên PDA để install.

  • HanViet.PocketPC_ARM.ZIP (thông dụng cho các máy iPaq, Dell, Viewsonic, Toshiba, v.v...)

   Những máy sau đây cũ và ít thông dụng hơn, chúng tôi sẽ gửi file thẳng qua email nếu được yêu cầu:

  • HanViet.PocketPC_SH3.ZIP
  • HanViet.PocketPC_MIPS.ZIP
  • HanViet.HPC2000_ARM.ZIP
  • HanViet.HPC2000_MIPS.ZIP
  • HanViet.HPC211_ARM.ZIP
  • HanViet.HPC211_MIPS.ZIP
  • HanViet.HPC211_SH3.ZIP
  • HanViet.PPC211_MIPS.ZIP
  • HanViet.PPC211_SH3.ZIP

 3. Mỗi khi muốn sử dụng trên PDA, vào cột Programs, và nhấn vào Icon HanViet để chạy Tự Điển Hán Việt Thiều Chửu.
Ghi chú: Hiện tại có một vài chữ Hán không thể hiển thị được vì bộ font thiếu các chữ đó. Chúng tôi sẽ bổ túc các khiếm khuyết này trong các phiên bản kế.
- 10/30/04: Thêm phần nhận dạng chữ Hán bằng cách vẽ chữ lên màn hình.
- 10/22/04: Thêm 1 cái keyboard icon để có thể gọi bàn phím Việt.
- 10/07/04: Cho phép tra tìm âm pinyin mà không cần phải biết rõ thanh.
- 09/24/04: Hiển thị pinyin bằng dấu thay vì bằng số cho các thanh.
- 09/15/04: Cho phép phóng lớn chữ Hán đầu tiên trong phần định nghĩa khi click mouse trên chữ đó.
- 09/01/04: Dùng màu khác nhau cho chữ Hán (linkable) và trích dẫn trong phần định nghĩa.
- 08/28/04: Giảm thiểu thời gian nạp dữ kiện còn 1/4.
- 08/26/04: Giới thiệu nhu liệu.